CalanMegaDrop® –

więcej możliwości ochrony przeciwpożarowej w magazynie blokowym

Dlaczego warto stosować CalanMegaDrop® jako szybką ochronę przeciwpożarową tworzyw sztucznych w wolnostojących magazynach?

Z uwagi na coraz większą koncentrację wartościowych towarów, pożary w magazynach zakładów produkcyjnych spowodują duże szkody, jeśli sygnalizacja i zwalczanie pożaru nie zadziała najszybciej jak to możliwe. Przy dużym zagrożeniu pożarowym należy jak najszybciej i najskuteczniej zwalczyć pożar w fazie rozprzestrzeniania się, tak by zapobiec jego rozprzestrzenieniu się. Coraz więcej zakładów składuje swoje towary w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Z uwagi na właściwości chemiczne i fizyczne stosowanych tworzyw sztucznych trudno jest kontrolować pożar takich materiałów.

Zastosowanie

Dzięki „CalanMegaDrop® powered by EuroSprinkler“ skutecznie chronimy przed ryzykiem pożarowym w magazynach wolnostojących i blokowych wykorzystujących pojemniki z tworzywa sztucznego albo przechowujących tworzywa sztuczne do wysokości składowania 4,60 m i maksymalnej wysokości dachu lub stropu do 13,70 m. Dodatkowo skutecznie chronimy tym systemem ryzyka związane ze składowaniem typu ST1 aż do klasy zagrożenia pożarowego HHS4 (wg. VdS CEA 4001) i do maksymalnej wysokości składowania 4,40 m przy maksymalnej wysokości dachu lub stropu do 13,7 m nie zwiększając podawania wody.

Opis działania von CalanMegaDrop®

Po aktywowaniu tryskacza systemu gaśniczego „CalanMegaDrop® powered by EuroSprinkler“ w odpowiednim obszarze działania na chroniony obszar szybko podawane są duże ilości wody (przepływ = 200 l/min, przy ciśnieniu instalacji 1 bar), dzięki temu szybko ogranicza się rozprzestrzenianie pożaru, a ogień jest pod kontrolą. CalanMegaDrop Sprinklerkopf Dla zwymiarowania i zaprojektowania systemu gaśniczego najważniejsze są wielkość i umiejscowienie ryzyka podlegającego ochronie. Za projekt systemu nic Państwo nie płacicie. Zakładamy, że minimalna ilość podawanej wody przy maksymalnej wysokości pomieszczenia 13,70 m wynosi nie mniej niż 30 mm/min. Aby zwalczyć pożar jeszcze w fazie jego powstawania, system ma bardzo duża czułość reakcji (RTI < 30 m1/2 ∙ s1/2). Im mniejsza jest wartość RTI tryskacza, tym krótszy czas jego reakcji na pożar. Według VdS CEA 4001 : 2014-04 (05) czułość reakcji określa się jako „szybką“ przy RTI < 50. System używa wody bez dodatków. Oznacza to, że wystarcza normalna jakość wody gaśniczej bez dodatków tworzących film ze środka pianotwórczego, zgodnie z wymogami VdS CEA 4001.

Nowości:

  • CalanMegaDrop® został również zatwierdzony dla dwuściankowych urządzeń KLT od października 2016 roku.
  • Montaż może być teraz również wykonywany w pozycji pionowej.
  • Można zrezygnować z stosowania pokrywy na najwyższym poziomie regału.
  • Dopuszczone dla: Nominalna temperatura zadziałania 68°C, 93°C, 141°C

Raport z zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym sporządzony przez FeuerTrutz w wydaniu specjalnym 2018: „Ochrona instalacji tryskaczowej dla Europejskiego Centrum Dystrybucyjnego“ (German only!)

Wszystkie informacje na temat CalanMegaDrop® można znaleźć w pod adresem: www.calanmegadrop.de

CalanMegaDrop Schaeffler Group

Filmy o CalanMegaDrop®

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Wszystkie informacje o CalanMegaDrop® znajdują się tu: www.calanmegadrop.de

Osoba do kontaktów zakresie komunikacji i marketingu

Anne Stolz
Wyślij e-mail

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)69 5005-1579

(Communication in English/German only).

Downloads