Instalacje gaśnicze gazowe CO2 i argonowe

Instalacje gaśnicze gazowe CO2 i argonowe

Rozwiązania ochrony przeciwpożarowej bez wody

Obiekty o dużej wartości, kosztowne maszyny, instalacje informatyczne, pomieszczenia z instalacjami elektrycznymi czy kablami – w tych obszarach stosujemy nowoczesnej instalacje gaśnicze gazowe.
Oprócz systemów gaszenia gazem CO2 oferujemy również środek gaśniczy IG541. IG-541 jest mieszaniną gazów: azotu (N2), argonu (Ar) i CO2.

Ogień gaśnie z powietrza

Działanie gaszące polega na wyparciu tlenu z ogniska pożaru. Ogień zostaje stłumiony. Dodatkowo działa zdolność gazów do absorpcji energii cieplnej. Dla argonu stosowanego w środkach gaśniczych praktycznie nie ma dopuszczalnych wartości emisji. Jest on cięższy niż powietrze i tym samym bardzo dobrze się sprawdza jako środek gaśniczy. Innym szeroko stosowanym gazem do ochrony instalacji i pomieszczeń jest dwutlenek węgla (CO2).

Budowa i działanie instalacji gaśniczych gazowych na CO2 i argon

Sieć rurociągów bezciśnieniowych z otwartymi dyszami gaszącymi pokrywa wszystkie obszary budynku wymagające ochrony. Poprzez tą sieć środek gaśniczy dostaje się pod wysokim ciśnieniem z izolowanych zbiorników pod ciśnieniem i równomiernie jest rozprowadzany w obszarze chronionym. Tam przed rozpyleniem wywoływany jest alarm inicjujący ewakuację. Jednocześnie można zamknąć drzwi i inne otwory i obsługiwać urządzenia techniczne. Dzięki aktywacji pozostałych lokalnych systemów alarmowych wysyłane jest zgłoszenie do służb (z reguły straży pożarnej).

Dzięki zastosowaniu izolowanych zbiorników CO2 po ugaszeniu pożaru można szybko przygotować system do ponownej gotowości.

  • duża niezawodność przy dostępności cenowej naturalnie występującego gazu (dwutlenek węgla)

Obszary zastosowań:

  • Serwerownie, pomieszczenia z komputerami
  • Centrale telekomunikacyjne
  • Rozdzielnie i sterownie
  • Magazyny środków niebezpiecznych
  • Muzea i archiwa
  • Laboratoria i centrale techniczne

System gaszenia gazem ze środkiem gaśniczym IG541 – skuteczny i nietoksyczny

Środek gaśniczy IG-541 jest mieszaniną gazów: azotu (N2), argonu (Ar) i CO2. Ten środek gaśniczy jest bezbarwnym, bezwonnym i pozbawionym smaku elektrycznie nieprzewodzącym i neutralnym chemicznie gazem.

IG-541 jest uważany za „Clean Agent”, ponieważ w przypadku użycia nie pozostają żadne pozostałości środka gaśniczego. Dlatego nadaje się do stosowania w przypadkach, w których chroniony towar nie może zostać uszkodzony przez środek gaśniczy. IG-541 idealnie nadaje się zatem do ochrony przeciwpożarowej urządzeń i systemów elektrycznych.

Chociaż działanie gaśnicze jest podobne do działania CO2, IG-541 jest nietoksyczny i nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Po uruchomieniu stężenie tlenu w chronionym obszarze zmniejsza się, ale nadal umożliwia normalne oddychanie. IG-541 nie ogranicza widoczności w pomieszczeniu, a tym samym umożliwia uporządkowaną ewakuację z pomieszczenia.

System działa pod wysokim ciśnieniem (150, 200 lub 300 barów). Umożliwia to instalację bardzo długich sieci rurociągów. Butelki ze środkiem gaśniczym można umieścić z dala od obszaru ryzyka.