Ethik

Ethik in Unternehmen des VINCI Konzerns

Ethik-Charta und Verhaltensregeln

Fire Protection Solutions Brandschutz und Feuerschutz für Industrie und Gewerbe

Kultura korporacyjna VINCI opiera się na silnych wartościach podstawowych, które wpływają na codzienne działania wszystkich firm i ich pracowników. Te wartości podstawowe obejmują również zasady postępowania, które określają sposób naszej wspólnej pracy i definiują je dla wszystkich.

Stały rozwój Grupy sprawia, że konieczne jest przekazywanie tych wartości podstawowych w formie dokumentu, aby zapewnić ich staranne przestrzeganie.

Wszystkie pracownice oraz wszyscy pracownicy Grupy, a zatem również wszystkie pracownice i wszyscy pracownicy Fire Protection Solutions, są zobowiązani do przestrzegania tych zasad.

Chcesz zapoznać się z dokumentem i przekonać się, jak działa Grupa VINCI? Wystarczy kliknąć zdjęcie lub link. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową VINCI, gdzie możesz pobrać dokument.

Więcej informacji na temat Bezpieczeństwa pracy w Fire Protection Solutions

Motto VINCI: Wspólne osiąganie celów!

Jako Grupa działająca globalnie, VINCI jest świadoma swojej odpowiedzialności społecznej i podjęła osiem zobowiązań wobec społeczności. Jako część VINCI Fire Protection Solutions zobowiązuje się również do przestrzegania następujących przepisów:

  • Razem – projektować i budować!

Podczas realizacji projektów, w celu skuteczniejszego zaangażowania naszych partnerów, zobowiązujemy się sprzyjać dialogowi i dążyć do uzgadniania stanowisk.

  • Razem – w poszanowaniu zasad etycznych!

W zasadach przestrzeganych przez nas i naszych podwykonawców zobowiązujemy się do pełnej transparentności.

  • Razem – na rzecz ekologii!

W perspektywie do 2020 roku, zobowiązujemy się do zmniejszenia o 30% emisji gazów cieplarnianych, do wspierania naszych klientów w ich dążeniu do większej efektywności energetycznej oraz zachęcania ich do przejmowania odpowiedzialności za środowisko.

  • Razem – na rzecz obywatelskiego zaangażowania!

Zobowiązujemy się do wspierania na całym świecie obywatelskiego zaangażowania naszych pracowników, w szczególności poprzez ich działalność w ramach fundacji Grupy.

  • Razem – ku « zero wypadków przy pracy »!

Zobowiązujemy się do osiągnięcia celu « zero wypadków przy pracy ».

  • Razem – na rzecz różnorodności i równości szans!

Zobowiązujemy się do zwiększenia udziału kobiet wśród kadry kierowniczej i szerszego dostępu do niej osób o różnym pochodzeniu.

  • Razem – na rzecz zrównoważonego rozwoju zawodowego!

W tym celu zobowiązujemy się do proponowania wszystkim naszym pracownikom szkoleń i umożliwiania mobilności.

  • Razem – korzystaćz osiąganej przez nas efektywności!

Zobowiązujemy się, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, do zapewnienia wszystkim pracownikom VINCI udziału w naszych sukcesach ekonomicznych.

Więcej informacji o grupie rozwiązań ochrony przeciwpożarowej

Rozwiązania przeciwpożarowe oferują szereg rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Oprócz różnych systemów ochrony przeciwpożarowej można również oczekiwać rozwiązań wewnętrznych.

Więcej o naszych produktach

Od projektu przez instalację po konserwację – rozwiązania ochrony przeciwpożarowej oferują wiele różnych usług.

Więcej o naszych usługach