Środki bezpieczeństwa w Fire Protection Solutions

Wspólny priorytet

Wszystkie jednostki biznesowe VINCI Energies na całym świecie uczestniczą w inicjatywie Safety Excellence Initiative, niezależnie od obszaru działalności i lokalizacji Stosują one to samo podejście do zapobiegania i ciągłej poprawy warunków pracy.

Ściśle angażują one kierownictwo i wszystkich pracowników w osiąganie wspólnych celów „zero wypadków” i „zero chorób zawodowych”. Grupa VINCI również zobowiązała się do realizacji tych niezmiennych celów w swoim Motto.

Weitere Informationen

 „VINCI Energies realizuje ambitną politykę bezpieczeństwa i higieny pracy, którą wdrażamy w ramach inicjatywy Safety Excellence Initiative.” – Stefan Falk, dyrektor zarządzający Fire Protection Solutions.

Bezpieczeństwo i wydajność

W przypadku VINCI Energies bezpieczeństwo i higiena pracy są nierozerwalnie związane z ogólną wydajnością. Zapobieganie, produktywność, skuteczność i zbiorowa inteligencja idą w parze z doskonałością operacyjną. W oparciu o tę wizję zapobieganie stanowi część podstawowej działalności każdej jednostki biznesowej. Zapobieganie jest koniecznością dla każdego projektu, każdego placu budowy, każdego działu. To sprawia, że jest to cecha jakości zarządzania, która zwiększa wydajność naszych jednostek biznesowych.

 Zasady i środki

Kultura postrzegania ryzyka

Safety Excellence ma na celu rozwój kultury świadomości ryzyka wśród wszystkich pracowników VINCI Energies. Opiera się to zawsze i wszędzie na wykorzystaniu trójgłosu „Patrz – Melduj – Podziel się”, który oznacza, że każdy pracownik bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za własne bezpieczeństwo, ale również za bezpieczeństwo innych. Ta wspólna wola dbania o siebie i swoich współpracowników zapewnia wzajemny szacunek i rzetelność.

Podnoszenie świadomości i szkolenia

Liczne działania przyczyniają się do rozwoju kultury świadomości ryzyka. Na placach budowy przekazywane są systematycznie instrukcje, które dotyczą przede wszystkim ryzyka, na które narażeni są wszyscy pracownicy, w tym zarówno właśni pracownicy, jak i pracownicy tymczasowi. Piętnastominutowe odprawy bezpieczeństwa odbywają się przed rozpoczęciem budowy.

Przy wsparciu Akademii VINCI Energies, Grupa podejmuje znaczące wysiłki w zakresie szkoleń. Ponad 120 modułów szkoleniowych na temat bezpieczeństwa i higieny pracy zostało opracowanych przez ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych i są one dostępne dla pracowników. Moduły obejmują wszystkie obszary działalności i know-how VINCI Energies.

Tydzień bezpieczeństwa

Raz w roku VINCI Energies organizuje Tydzień bezpieczeństwa we wszystkich jednostkach biznesowych na całym świecie. Impreza podkreśla wkład każdego pracownika i więzi pomiędzy członkami zespołu. Zapewnia szeroką mobilizację pracowników podczas warsztatów, które skupiają się na najlepszych praktykach i informacjach zwrotnych dotyczących doświadczenia. Tydzień bezpieczeństwa jest kluczową dźwignią zapewniającą, że wszyscy pracownicy Grupy akceptują kulturę świadomości ryzyka.

Ustrukturyzowane podejście i wspólne narzędzia

Inicjatywa Safety Excellence jest zorganizowana na poziomie VINCI Energies i jej różnych komponentów i jest koordynowana ze wsparciem specjalistów ds. bezpieczeństwa. Wdrożenie zharmonizowanych procedur i wspólnych narzędzi pozwoli na analizę i mapowanie niebezpiecznych sytuacji, ocenę danych dotyczących wypadków oraz wdrożenie odpowiednich planów działania i kampanii uświadamiających.

Film wideo na temat bezpieczeństwa pracy VINCI Energies Niemcy

Odtwórz wideo

Więcej informacji o grupie rozwiązań ochrony przeciwpożarowej

Osoba do kontaktów zakresie komunikacji i marketingu

Lena Reber
Wyślij e-mail

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)69 5005-1586

(Communication in English/German only).

Osoba do kontaktów zakresie zarządzania jakością

Christoph Manthey
Wyślij e-mailCalanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Pinkertweg 20
22113 Hamburg
Tel: +49 (0)40 7909079-943
Fax: +49 (0)40 7909079-909