Tryskacze instalacje tryskaczowe

Jak działa tryskacz?

Najważniejsze elementy instalacji tryskaczowej to sieć rurociągów oraz własne, bezpiecznie zaopatrzenie w wodę

Tryskacze są umieszczane w odpowiednich odległościach od siebie zgodnie z ryzykiem pożaru i są zamocowane na rurach. W razie pożaru otwierają się te tryskacze, które znajdują się bezpośrednio w pobliżu ognia.

Odtwórz wideo

W tryskaczu znajduje się ampułka zawierająca specjalny płyn i niewielką ilośc powietrza.. W przypadku wzrostu temperatury płyn w ampułce zwiększa objętość. Wzrasta ciśnienie, aż wchłonięte zostanie powietrze zawarte w ampułce. W przypadku dalszego wzrostu temperatury ciśnienie wzrasta tak szybko, że ampułka pęka i otwiera zamknięcie. Nad ogniskiem pożaru rozpylana jest woda w postaci mgły wodnej.

W jakiej temperaturze automatycznie zadziała tryskacz?

Temperatura otoczenia stanowi odniesienie dla zadziałania tryskacza. W zależności od rodzaju tryskacz reaguje po osiągnięciu wartości maksymalnej.

Odtwórz wideo

Instalacja gaśnicza zraszaczowa np. dla ochrony obiektuy

Ten film wyjaśnia, jak działa cały system zraszaczy.

Ten i inne filmy można również znaleźć  tutaj.

Instalacje mokre dla ochrony sufitów i regałów

Oferujemy rozwiązania odpowiadające na specjalne potrzeby magazynów i magazynów wysokiego składowania. Aby zagwarantować wydajną ochronę przeciwpożarową tryskacze są montowane bezpośrednio do regałów. W przypadku pożaru można rozpocząć gaszenie dokładnie określonego miejsca z zainstalowanego tam tryskacza. Ogień natychmiast zostanie ugaszony i nie przeskoczy do innych sektorów. Z reguły w takich miejscach instalowane są wiszące, szybko reagujące tryskacze reagujące w temperaturze 68°C.

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Instalacja sucha w obszarach zagrożonych mrozem

W obszarach, gdzie istnieje zagrożenie mrozem i gdzie może zamarznąć woda w instalacji tryskaczowej można stosować instalacje suche. W takich instalacjach sieć rurociągów narażona na temperatury poniżej 5 stopni od wyzwalającej głowicy wypełniona jest sprężonym powietrzem. Po otwarciu głowicy tryskacza instalacja natychmiast wypełnia się wodą.

Jest wiele rodzajów tryskaczy

Standardowa instalacja tryskaczowa

Tryskacz, który może być zainstalowany zarówno w pozycji pionowej, jak i wiszącej. Tryskacz ma sferyczny układ tryskaczowy, w którym 40% wody jest rozprowadzane w górę (w kierunku sufitu), a 60% w dół. Obszar zastosowania: Do łatwopalnych sufitów i konstrukcji stalowych.

Wiszący i stojący tryskasz z płaską osłoną i regałowy

Najczęściej stosowane tryskacze. Tryskacz stojący stosowany jest z siecią rurociągów ułożoną w sposób widoczny. Tryskacze wiszące stosowane są zawsze tam, gdzie sieć rurociągów jest ukryta.

Wiszący tryskacz z płaską osłoną, który rozprowadza wodę płaskim strumieniem wody. Obszar zastosowania: W sufitach podwieszanych i w półkach pośrednich. W regałach:; Zaleta: Minimalna odległość między górną krawędzią a rozbryzgiwaczem. 

Stojący tryskacz płaski, który rozprowadza wodę płaskim strumieniem. Obszar zastosowania: W sufitach podwieszanych i w półkach pośrednich. W regałach; Zaleta: Minimalna odległość między górną krawędzią magazynu a rozbryzgiwaczem. 

 

Wiszące i stojące tryskacze aerozolowe ELO K160

Tryskacz aerozolowy ELO K160, który rozprowadza wodę z parabolicznym strumieniem wody w dół. Tryskacz ma współczynnik K wynoszący 160 l/min przy ciśnieniu wody 1 bar na dyszy. Obszar zastosowania: Wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża ilość wody (30 mm/min), np. magazyn blokowy, magazyn paletowy, magazyn filarowy itp.

Pokazane tutaj tryskacze są również dostępne w wersji Fast Response Sprinkler.

Wiszące i stojące tryskacze aerozolowe i z płaską osłoną

Wiszący tryskacz aerozolowy, który rozprowadza wodę parabolicznym strumieniem wody w dół. Obszar zastosowania: Wszędzie tam, gdzie nie ma specjalnych wymagań dotyczących strumienia wody.

Stojący tryskacz aerozolowy, który rozprowadza wodę parabolicznym strumieniem wody w dół. Obszar zastosowania: Wszędzie tam, gdzie nie ma specjalnych wymagań dotyczących strumienia wody.

 

Tryskacze boczne

Stosowane głównie ze względów optycznych, aby nie zabudowywać sufitów siecią rurociągów i nie dopuścić do uszkodzenia już istniejących instalacji sufitowych przy montażu kolejnej.

Tryskacze ESFR

Podczas pożaru powstają trujące gazy, które stanowią dla człowieka nawet większe zagrożenie niż płomienie. Tryskacze ESFR mają niezwykle krótki czas reakcji, co umożliwia szybkie wykrycie i zwalczenie pożaru. Dzięki temu nie powstają wysokie temperatury i nie powstają niebezpiecznie produkty pirolizy. Można w ten sposób zyskać bezcenny czas na ratowanie ludzkiego życia.

Osoba do kontaktów zakresie komunikacji i marketingu

Anne Stolz
Wyślij e-mail

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)69 5005-1579

(Communication in English/German only).