Tryskacze instalacje tryskaczowe

Tryskacze instalacje tryskaczowe

Jak działa tryskacz?

Najważniejsze elementy instalacji tryskaczowej to sieć rurociągów oraz własne, bezpiecznie zaopatrzenie w wodę

Tryskacze są umieszczane w odpowiednich odległościach od siebie zgodnie z ryzykiem pożaru i są zamocowane na rurach. W razie pożaru otwierają się te tryskacze, które znajdują się bezpośrednio w pobliżu ognia.

Jest wiele rodzajów tryskaczy

Standardowa instalacja tryskaczowa

Tryskacz, który może być zainstalowany zarówno w pozycji pionowej, jak i wiszącej. Tryskacz ma sferyczny układ tryskaczowy, w którym 40% wody jest rozprowadzane w górę (w kierunku sufitu), a 60% w dół. Obszar zastosowania: Do łatwopalnych sufitów i konstrukcji stalowych.


Wiszący i stojący tryskasz z płaską osłoną i regałowy

 

Najczęściej stosowane tryskacze. Tryskacz stojący stosowany jest z siecią rurociągów ułożoną w sposób widoczny. Tryskacze wiszące stosowane są zawsze tam, gdzie sieć rurociągów jest ukryta.

Wiszący tryskacz z płaską osłoną, który rozprowadza wodę płaskim strumieniem wody. Obszar zastosowania: W sufitach podwieszanych i w półkach pośrednich. W regałach:; Zaleta: Minimalna odległość między górną krawędzią a rozbryzgiwaczem.

Stojący tryskacz płaski, który rozprowadza wodę płaskim strumieniem. Obszar zastosowania: W sufitach podwieszanych i w półkach pośrednich. W regałach; Zaleta: Minimalna odległość między górną krawędzią magazynu a rozbryzgiwaczem.


Wiszące i stojące tryskacze aerozolowe ELO K160

Tryskacz aerozolowy ELO K160, który rozprowadza wodę z parabolicznym strumieniem wody w dół. Tryskacz ma współczynnik K wynoszący 160 l/min przy ciśnieniu wody 1 bar na dyszy. Obszar zastosowania: Wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża ilość wody (30 mm/min), np. magazyn blokowy, magazyn paletowy, magazyn filarowy itp.

Pokazane tutaj tryskacze są również dostępne w wersji Fast Response Sprinkler.


Wiszące i stojące tryskacze aerozolowe i z płaską osłoną

Wiszący tryskacz aerozolowy, który rozprowadza wodę parabolicznym strumieniem wody w dół. Obszar zastosowania: Wszędzie tam, gdzie nie ma specjalnych wymagań dotyczących strumienia wody.

Stojący tryskacz aerozolowy, który rozprowadza wodę parabolicznym strumieniem wody w dół. Obszar zastosowania: Wszędzie tam, gdzie nie ma specjalnych wymagań dotyczących strumienia wody.


Tryskacze boczne

Stosowane głównie ze względów optycznych, aby nie zabudowywać sufitów siecią rurociągów i nie dopuścić do uszkodzenia już istniejących instalacji sufitowych przy montażu kolejnej.


Tryskacze ESFR

Podczas pożaru powstają trujące gazy, które stanowią dla człowieka nawet większe zagrożenie niż płomienie. Tryskacze ESFR mają niezwykle krótki czas reakcji, co umożliwia szybkie wykrycie i zwalczenie pożaru. Dzięki temu nie powstają wysokie temperatury i nie powstają niebezpiecznie produkty pirolizy. Można w ten sposób zyskać bezcenny czas na ratowanie ludzkiego życia.