Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru

Monitorowanie Państwa instalacji przeciwpożarowych

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru (skrót: SAP) to system sygnalizacji alarmowej odbierający i analizujący komunikaty o zdarzeniach z różnych czujników pożaru i reagujący na nie.

Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe pożaru to stałe instalacje ręczne lub automatyczne służące do szybkiego wykrywania pożarów, ostrzegania odpowiednich osób i szybkiego przekazywania sygnału pożaru do odpowiednich służb i miejsc.

Meistens werden Brandmeldeanlagen in besonders gefährdeten Gebäuden, wie Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten, Schulen, Firmengebäuden, Fabrikhallen, Altenwohnheimen oder Krankenhäusern installiert. Die Pflicht zu einem Einbau einer auf die Feuerwehr aufgeschalteten Brandmeldeanlage regelt entweder die Bauaufsicht mittels Baugenehmigung oder der Bedarf durch den Versicherungsschutz nach VdS.

Budowa i działanie instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru

Kliknij na grafikę aby ją powiększyć.

Wszystkie nadzorowane obszary budynków są pokryte siecią przewodów elektrycznych, automatycznych i nie automatycznych sygnalizatorów. Sygnalizatory są obsługiwane ręcznie, albo automatycznie po zadziałaniu temperatury, widocznego lub nie widocznego dymu czy płomieni. Reaguje tylko sygnalizator umieszczony w bezpośrednim obszarze pożaru zgłaszając pożar do centralki instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru. Stamtąd sygnał może zostać przekazany do odpowiednich służb i/lub do straży pożarnej. Jednocześnie ostrzegane są osoby znajdujące się blisko pożaru. Po ugaszeniu pożaru system bardzo szybko jest ponownie gotowy do działania.

Krótka informacja o instalacjach sygnalizacyjno-alarmowych pożaru

  • Ochrona osób i mienia
  • Prosta, przystępna kosztowo technika
  • Duża niezawodność ochrony
  • Szerokie obszary zastosowania w przemyśle, handlu, usługach i budynkach publicznych