Ochrona przeciwpożarowa oznacza bezpieczeństwo

Instalacja tryskaczowa chroni

Rezygnacja z ochrony przeciwpożarowej to igranie z ogniem

Niemal co trzeci pożar w budynkach przemysłowych powoduje szkody w wysokości ponad 500.000 euro. W 55 procentach wszystkich pożarów w przemyśle powstają szkody w wysokości ponad 250.000 euro.* Federalny Związek Ochrony Przeciwpożarowej (Bundesverband Technischer Brandschutz) określa Niemcy jako „kraj rozwijający się“ pod względem ochrony przeciwpożarowej. Tylko 10 procent firm przemysłowych i handlowych posiada automatyczne urządzenia gaśnicze.
* według danych statystycznych Fachverband Tageslicht und Rauchschutz (FVLR Związek Światło Dnia i Ochrona przed Dymem)

Osoba do kontaktów zakresie komunikacji i marketingu

Anne Stolz
Wyślij e-mail

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)69 5005-1579

(Communication in English/German only).