Filozofia firmy

Filozofia firmy

Systemy ochrony przeciwpożarowej zapewniają bezpieczeństwo


Systemy ochrony przeciwpożarowej zapewniają bezpieczeństwo

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas ważne. Dzięki naszym systemom ochrony przeciwpożarowej chcemy chronić Państwa obiekty przed ewentualnymi zagrożeniami pożarowymi i zapobiegać wysokim szkodom materialnym.

Chronimy Państwa budynek i dajemy poczucie bezpieczeństwa

Stefan Falk

Rozpoznawanie ryzyk i zapobieganie im to podstawy zarządzania. Często nie docenia się ryzyka pożaru w firmie. Pożary stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Nawet, jeśli powstaną tylko niewielkie ogniska pożaru, mogą one mieć nieobliczalne skutki ekonomiczne. Dużo większą stratą niż bezpośrednie szkody majątkowe jest najczęściej utrata danych czy przerwanie produkcji wskutek pożaru.

Dzięki kompetentnym partnerom w prosty sposób można takim ryzykom zapobiegać. Kompetencja oznacza w tym przypadku również znajdowanie odpowiednich rozwiązań technicznych. Instalacje przeciwpożarowe, które dokładnie i jednocześnie w ekonomiczny sposób chronią przed ryzykiem. Nie dopuszczają do powstania szkód następnych. A w naprawdę poważnych sytuacjach są niezawodne. Bo dopiero pierwszy pożar pokaże, czy instalacja została prawidłowo zaprojektowana – a to już najczęściej za późno. To my jesteśmy takim partnerem. Wszędzie, gdzie to ważne. W przemyśle, w handlu, w logistyce. Również, i właśnie tam, gdzie duże projekty wymagają dużej wydajności. A dzięki naszym 23 filiom jesteśmy zawsze blisko.
Zaufajcie nam!

Stefan Falk
Dyrektor zarządzający

Regularnie wspieramy projekty społeczne

Grupa Fire Protection Solutions wspiera od wielu lat SOS Wioskę Dziecięcą Harksheide.

Od ponad 60 lat SOS Wioska Dziecięca Harksheide jest drugim domem dla dzieci i młodzieży, które nie mogą dorastać z biologicznymi rodzicami.

Aktion Mensch

Od 2015 r. Grupa Fire Protection Solutions regularnie wspiera akcję Mensch w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży.

Deutsche Knochenmark Stiftung

W lipcu 2018 r. Grupa Fire Protection Solutions wsparła darowizną DKMS (Niemiecki Rejestr Dawców Szpiku).

Więcej informacji o grupie rozwiązań ochrony przeciwpożarowej

Rozwiązania przeciwpożarowe oferują szereg rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Oprócz różnych systemów ochrony przeciwpożarowej można również oczekiwać rozwiązań wewnętrznych.

Więcej o naszych produktach

Od projektu przez instalację po konserwację – rozwiązania ochrony przeciwpożarowej oferują wiele różnych usług.

Więcej o naszych usługach