Zarządzanie jakością w ochronie przeciwpożarowej

Zarządzanie jakością w ochronie przeciwpożarowej

Oferujemy bezpieczeństwo – udowodnimy to

Poszczególne przedsiębiorstwa VINCI Energies Deutschland Brandschutzgruppe są już od lat certyfikowane według normy EN ISO 9001.

Dzięki naszej Księdze Zarządzania Jakością i dodatkowym instrukcjom dokumentujemy wysokie wymagania jakie stawiamy naszemu systemowi zarządzania jakością.

Jakość to klient w centrum naszej uwagi: jest to absolutnie jasne dla nas, technicznego przedsiębiorstwa usługowego. Od pierwszego zapytania od klienta, poprzez realizację projektu, aż po obsługę – zawsze będziecie u nas fachowo i niezawodnie obsłużeni.

Zadowolenie naszych klientów to klucz do sukcesu.

Bezpieczeństwo pracy w ochronie przeciwpożarowej

Każde zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa pracy ma na celu jak najwcześniejsze rozpoznanie możliwych zagrożeń i wyeliminowanie ich zarówno poprzez własnych pracowników, jak i osoby z zewnątrz.

Każdy pracownik wykonując swoją pracę jest zobowiązany do najdokładniejszego przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa, aby nie dopuszczać do wypadków. Szczególnie kadra kierownicza ma obowiązek aktywnego wspierania przestrzegania przepisów BHP.

Każdy pracownik posiada zeszyt MUS, w którym zgłaszane są sytuacje niebezpieczne; musi on rozpoznawać zagrożenia na budowie i je odpowiednio raportować. Ta procedura stanowi element analizy zagrożeń obejmującej wszystkich pracowników na budowach.

Ochrona przeciwpożarowa w zgodzie z ochroną środowiska

Dyrektywy naszych przedsiębiorstw uwzględniają kwestie ochrony środowiska. Dzięki przestrzeganiu tych zasad nie tylko zapobiegamy zanieczyszczaniu środowiska, ale chronimy zasoby i minimalizujemy ryzyka.

W ramach naszego systemu zarządzania BZO (bezpieczeństwo, zdrowie, ochrona środowiska) uwzględniamy różne aspekty wydajnej ochrony środowiska: np. stosowanie wydajnych systemów i technologii, ale i stałe informowanie i szkolenie naszych pracowników.

Ochrona środowiska dotyczy każdego!

Każdy pracownik jest osobiście zobowiązany do tego, by nie powodować szkód i niepotrzebnych obciążeń środowiska. Pamiętając o naszym moralnym obowiązku zapobiegamy raz rozpoznanym zagrożeniom dla ziemi, wody i powietrza i/lub prosimy ekspertów o odpowiednie wsparcie, aby nie dopuszczać do tych zagrożeń.

Certyfikowany przez VdS producent instalacji przeciwpożarowych

Jako certyfikowany przez VdS Schadenverhütung GmbH producent stałych instalacji przeciwpożarowych  i przedsiębiorstwo certyfikowane zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 9001, oferujemy ciągle jednakowo wysoki poziom jakości usług od doradztwa po montaż.

Więcej informacji o grupie rozwiązań ochrony przeciwpożarowej

Rozwiązania przeciwpożarowe oferują szereg rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Oprócz różnych systemów ochrony przeciwpożarowej można również oczekiwać rozwiązań wewnętrznych.

Więcej o naszych produktach

Od projektu przez instalację po konserwację – rozwiązania ochrony przeciwpożarowej oferują wiele różnych usług.

Więcej o naszych usługach