Różnorodność

Różnorodność w VINCI

Promuj integrację pracowników LGBT +

VINCI prowadzi zdecydowaną politykę równości, popartą setkami audytów firmowych, która zwalcza wszelkie formy dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i zawodu, w szczególności wobec kobiet, osób niepełnosprawnych, starszych pracowników i osób, niezależnie od pochodzenia, przynależności, orientacji seksualnej, poglądów i religijnych, politycznych lub związkowych, a także zaangażowania w tych obszarach. VINCI docenia i wspiera różnorodność. Zagadnienie różnorodności stanowi obecnie integralną część programów szkoleniowych dla kadry zarządzającej.

Dział Zarządzania różnorodnością koordynuje działania sieci skupiającej ponad 200 osób odpowiedzialnych za obszar różnorodności, które spotykają się dwa razy do roku. Ich główne zadanie polega na podnoszeniu świadomości oraz organizacji szkoleń na temat różnorodności w poszczególnych oddziałach oraz przedsiębiorstwach grupy kapitałowej. Podstawowe rozważania dotyczące polityki różnorodności są również uwzględniane poprzez udział w pracach takich organów, jak francuskie stowarzyszenie menedżerów ds. różnorodności.

W szkoleniach na ten temat uczestniczyło już wielu pracowników, w tym kadra kierownicza.

Szacunek wobec wszystkich pracowników oraz ich równość są integralną częścią podstaw funkcjonowania naszej firmy. – MY W VINCI JESTEŚMY ZA RÓŻNORODNOŚCIĄ! Aby wyraźniej zaakceptować to podejście na zewnątrz, podpisaliśmy “Kartę Różnorodności”. Tym samym zobowiązujemy się do przestrzegania zasad równego traktowania i wspierania różnorodności w świecie pracy.

Wspieranie integracji pracowników LGBT+ w miejscu pracy


Oprócz różnorodności, na przykład, przynależności etycznych i narodowości, istnieje również różnorodność orientacji seksualnych i tożsamości płciowych.

VINCI ma świadomość, że osoby LGBT+ są często prześladowane publicznie i nie mogą swobodnie wyrażać siebie, a nawet są dyskryminowane ze względu na swój styl życia. Taka sytuacja nie ma miejsca w przedsiebiorstwach VINCI. Każdy pracownik jest traktowany jednakowo i integrowany w najlepszy możliwy sposób, bez żadnych niedogodności. Ich orientacja seksualna i tożsamość płciowa nie mają wpływu na ich stosunek pracy i nie są oni narażeni na jakąkolwiek dyskryminację.

Otwarte podejście do tematów LGBT+ jest stale promowane i wymagane w VINCI, ponieważ każdemu pracownikowi należy zaoferować pozytywną, integracyjną atmosferę pracy. Tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy czują się komfortowo w miejscu pracy, mogą w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować się. Z tego względu firma VINCI Energies Deutschland wspiera fundację PROUT AT WORK sama jest uznawana za PROUTEMPLOYER.

Dzięki otwartości i ciekawości firma VINCI wyznacza sobie w ramach wizji, iż w przyszłości tematy LGBT+ staną się równie oczywiste jak wszystkie inne.

Więcej informacji na temat Różnorodności w VINCI.

(LGBT + oznacza lesbijkę, homoseksualistę, biseksualistę, trans *.) „+” Oznacza włączenie innych orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, takich jak Inter * i Queer. Oznaczenie to LGBT * IQ.)

Więcej informacji o grupie rozwiązań ochrony przeciwpożarowej

Filozofia firmy

Fille

Rozwiązania przeciwpożarowe oferują szereg rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Oprócz różnych systemów ochrony przeciwpożarowej można również oczekiwać rozwiązań wewnętrznych.

Więcej o naszych produktach

Od projektu przez instalację po konserwację – rozwiązania ochrony przeciwpożarowej oferują wiele różnych usług.

Więcej o naszych usługach