Instalacja tryskaczowa uruchomiona – i co dalej?

Konserwacja i utrzymanie gwarantują gotowość techniczną stałych instalacji gaśniczych

19_vds

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, zakładowymi i eksploatacyjnymi operator zakładów obsługowych i przemysłowych ma obowiązek dbania o działanie środków ochrony przeciwpożarowej.  Zalicza się do tego prawidłowy montaż urządzeń gaśniczych oraz ich regularną konserwację:

stałe kontrole gwarantują gotowość instalacji do pracy i ich niezawodne działanie w przypadku wystąpienia pożaru.

Konserwacja wykonywana przez operatora:

Operator ma obowiązek wykonywania między innymi inspekcji stałych urządzeń gaśniczych (pełna lista w VdS 2091 i 2893):

  • Codzienne kontrole wzrokowe
  • Kontrole cotygodniowe
  • Kontrole comiesięczne
  • Konserwacja półroczna i roczna
  • Kontrola co 25 lat i co 12,5 roku

Jesteśmy do dyspozycji!

Brandschutz Feuerschutz Calanbau Wartung Sprinkleranlage

Osoba do kontaktów zakresie komunikacji i marketingu

Anne Stolz
Wyślij e-mail

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)69 5005-1579

(Communication in English/German only).